Το πρώτο ηλιακό πλοίο βάζει πλώρη για ένα καθαρότερο μέλλον

Wed, Dec 31, 1969

Metabloging

Το πρώτο μεγάλο πλοίο που αντλεί από ηλιακούς συλλέκτες μέρος της ενέργειας που χρειάζεται για την κίνησή του απέπλευσε από την Ιαπωνία με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων και τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Το φορτηγό Auriga Leader θα μεταφέρει αυτοκίνητα.

Share

This post was written by:

- who has written 196 posts on ropox.net.

Software Engineer and Web Developer, keen on new technologies and has passion for web engineering.... Internet is my job and i love it...!!! Founded Baldpixel (baldpixel.com) on 2008 which is specialized on enginnering custom web projects while cooperating with top advertising agencies on the net.

Contact the author

Comments are closed.