Τα κορίτσια «έχουν καλύτερη αίσθηση της γεύσης»

Wed, Dec 31, 1969

Metabloging

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη για τις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών αποκαλύπτει ότι τα κορίτσια έχουν ισχυρότερη αίσθηση της γεύσης από τα αγόρια. Πάντως η ικανότητα αναγνώρισης των γεύσεων βελτιώνεται και στα δύο φύλα γύρω στην έναρξη της εφηβείας.

Share

This post was written by:

- who has written 196 posts on ropox.net.

Software Engineer and Web Developer, keen on new technologies and has passion for web engineering.... Internet is my job and i love it...!!! Founded Baldpixel (baldpixel.com) on 2008 which is specialized on enginnering custom web projects while cooperating with top advertising agencies on the net.

Contact the author

Comments are closed.