Ο γύψος μαρτυράει το πάθημα

Mon, Dec 29, 2008

Metabloging

Αν θέλετε να πείτε το παράπονό σας σε όλους για τον τρόπο που σπάσατε το χέρι σας, αυτή η θήκη για το γύψο θα τα μαρτυρήσει όλα.

Share

This post was written by:

- who has written 196 posts on ropox.net.

Software Engineer and Web Developer, keen on new technologies and has passion for web engineering.... Internet is my job and i love it...!!! Founded Baldpixel (baldpixel.com) on 2008 which is specialized on enginnering custom web projects while cooperating with top advertising agencies on the net.

Contact the author