Αγγελιόσημο και στο internet

Fri, Jun 25, 2010

Things, Thoughts

Κάτι που έλεγα εδώ και καιρό στους πελάτες μου, που άκουγα απο διάφορους κύκλους και απλά περίμενα πότε θα αρχίσει να εμφανίζεται. Ναι είναι λοιπόν γεγονός οτι και στο Internet θα αρχίζει να παίζει το χαράτσι στη διαφήμιση. Η κυβέρνηση σαφώς έχει ανακαλύψει τον πλούτο που παράγεται και εδώ και ιδού απόσπασμα στο Βήμα (ευχαριστώ τον φίλο μου beekeeper για την σημείωση)

Αρα όσοι ασχολούμαστε με το Internet σαν επάγγελμα, ετοιμαστείτε για κρίση και στο χώρο μας….

Αρθρο 68
Ασφάλιση συντακτών ηλεκτρονικών εφημερίδων 1. Στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης των οικείων κλάδων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπάγεται υποχρεωτικά το προσωπικό που απασχολείται με μία από τις ειδικότητες όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του π.δ. 284/1974 (Α΄ 101) κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό, σε σελίδα ή πύλη του Διαδικτύου που διατηρούν οι ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την παροχή, μέσω Διαδικτύου, οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, είναι πρωτογενές, παρέχεται σε καθημερινή βάση και συνεχή ροή και περιλαμβάνει ειδήσεις, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αθλητικά γεγονότα, εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις, για τα θέματα αυτά.

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του π.δ. 284/1974 (101 Α΄) εφαρμόζονται και στα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% και στον Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 2%. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και σε καμία περίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται κάθε φορά από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφεται μεταξύ ΕΙΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ για τους συντάκτες και από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΕΠΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ για το προσωπικό.

2. Διαφημίσεις ή με πληρωμή δημοσιεύματα που προβάλλονται ή καταχωρούνται στην ηλεκτρονική σελίδα ή πύλη του Διαδικτύου που διατηρούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο επιχειρήσεις, υπόκεινται στην επιβάρυνση αγγελιοσήμου, στο ίδιο ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, το οποίο κατανέμεται στους φορείς και κατά την ίδια αναλογία που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 1866/99 (222 Α΄), της παραγράφου 1α του άρθρου 14 του ν. 1989/91 (Α΄ 192) και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (Α΄ 143).

Το αγγελιόσημο βαρύνει άμεσα τον διαφημιζόμενο ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί κατ΄ εντολή του διαφημιζόμενου και κατατίθεται από τους υπόχρεους σε λογαριασμό με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Διαδικτύου» που τηρείται στην ίδια Τράπεζα στην οποία κατατίθεται το αγγελιόσημο και των άλλων μέσων ενημέρωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2429/1996 (155 Α΄) και της αριθμ. 1086567/40/Τ και ΕΦ/29-7-1996 (689 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν ανάλογη εφαρμογή στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=339863&ct=3&dt=25/06/2010#ixzz0rrv3UqC8

Share
, , , ,

This post was written by:

- who has written 196 posts on ropox.net.

Software Engineer and Web Developer, keen on new technologies and has passion for web engineering.... Internet is my job and i love it...!!! Founded Baldpixel (baldpixel.com) on 2008 which is specialized on enginnering custom web projects while cooperating with top advertising agencies on the net.

Contact the author